Algemene voorwaarden & AVG

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Huid&Fruit en een klant waarop Huid&Fruit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 2 Inspanning Huid&Fruit  De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld, de schoonheidsspecialiste is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook , ontstaan doordat de klant is uitgegaan van de door klant verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens. 

Artikel 3 Afspraken De klant moet een verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk , uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Huid&Fruit melden, indien deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag Huid&Fruit 50% van de afgesproken behandeling aan de klant door berekenen. Indien de klant later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant doorberekenen.

Artikel 4 Betaling Huid&Fruit vermeldt prijzen van de behandelingen op de website en de prijzen van de producten zijn zichtbaar in de salon, prijzen zijn inclusief 21% BTW. De klant dient direct na afloop van de behandeling en of producten  contant of per pinbetaling te voldoen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Huid&Fruit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegebracht naar de salon. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Huid&Fruit zelf.

Artikel 6 Behoorlijk gedrag Indien de klant na waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft de schoonheidsspecialiste het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Artikel 7 Recht Op elke overeenkomst tussen Huid&Fruit en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

1 Verwerking van Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door Huid&Fruit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over de afspraak en/of uitnodigingen, versturen van cadeaubon bestellingen, grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen afspraak.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Huid&Fruit de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-Mail adres
 • Adres ( bij cadeaubon bestellingen )
 • Woonplaats ( bij cadeaubon bestellingen )
 • Postcode ( bij cadeaubon bestellingen )

Je persoonsgegevens worden door Huid&Fruit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

2 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abbonees.

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abbonees worden door Huid&Fruit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)

 • Het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen/aanbiedingen, grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijving formulier nieuwsbrief na toestemming klant of formulier website. Huid&Fruit vraagt voor deze doelstelling(en) de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Achternaam
 • E-Mail adres

Je persoonsgegevens voor de verwerking van nieuwsbrief abbonees word gedurende de periode dat men aangemeld is bewaard en verstuurd.

3 Verstrekking aan derden

Huid&Fruit maakt gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiële administratie.

4 Beveiliging

Huid&Fruit heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Huid&Fruit van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Huid&Fruit hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.
 • Huid&Fruit maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.